Chairman
Mr. Rao Tej Singh
Roll No. Code Student's Name DOB Father's Name Mother's Name Rank Qualif'n % Category Subject Opted
RNS-1 09-BEDJ-2101 Poonam 12.12.1970 Chander Bhan Shakuntala Devi 962 73.30 AI(UR) (801,802,804,807,816,826,830,835,845,846,859,863)
RNS-2 09-BEDJ-2102 Tripta Sardana 25.12.1982 Kashmeri Lal Krishna Kumari 6289 65 HG(UR) (801,802,804,807,816,835,845,846,822,818,851,855)
RNS-3 09-BEDJ-2103 Pinki Kumari 31.12.1980 Upendra Narayan Singh Dropti Devi 8419 63.37 AI(UR) (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-4 09-BEDJ-2104 Anshu Kumari 12.6.1983 Gopal krishna Jha Nathi Devi 5193 66 AI(UR) (801,802,804,807,816,826,830,835,845,846,859,864)
RNS-5 09-BEDJ-2105 Deepika Tanwar 7.8.88 Laxman Singh Tanwar Geeta Tanwar 63207 46.05 HG(UR) (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-6 Om Narayan 19.11.1986 Bal Kishan Thrupathi 65501 45.333 BC(B) (801,802,804,807,816,835,845,846,818,833,851,866)
RNS-7 09 -BEDJ- 2106 Reshu Dhome 17.6.1986 Inderpal Singh Savita Rani 11033 62 HG(UR) (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-8 09-BEDJ-2107 Rajesh Kumar 16.10.1972 Tularam Kitabo Devi 65668 45.25 HG(UR) (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-9 09-BEDJ-2108 Suman Yadav 28.6.1986 Shyam Bahadur Yadav Urmila devi 15465 65.77 AI (UR) (801,802,804,807,816,835,845,846,821,833,866,854)
RNS-10 09-BEDJ-2109 Devendra Pratap Yadav 12.8.1988 Arjun Yadav Prabhavati Devi 11339 61.86 AI(UR) (801,802,804,807,816,835,845,846,821,833,866,854)
RNS-11 09-BEDJ-2110 Vijay Kumar Verma 10.5.1982 Kashi Ram Urmila Devi 4326 66.923 AI(UR) (801,802,804,807,816,835,845,846,826,830,859,863)
RNS-12 09-BEDJ-2111 Sangeeta Yadav 27.7.1984 Amarjeet Yadav 7055 64.4 AI(UR) (801,802,804,807,816,835,845,846,821,833,866,854)
RNS-13 09-BEDJ-2112 Arvind Kumar Vadu 12.7.1987 Jagpati Yadav Prabhavati Devi 10428 62.22 AI(UR) (801,802,804,807,816,835,845,846,821,833,866,854)
RNS-14 Vinit Dalal 5.2.1984 Raj Singh Dalal Roshni 50078 50 HG(UR) (801,802,804,807,816,835,845,846,826,830,859,863)
RNS-15 09-BEDJ-2113 Km Renu Verma 23.7.1985 Paras Nath Choudhary Leelavati 22908 57.055 AI(UR) (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-16 09-BEDJ-2114 Amit Kumar 1.7.1985 Subhash Chand Saroj Devi 45645 70.56 AI (801,802,804,807,816,835,845,846,826,830,859,863)
RNS-17 09-BEDJ-2115 Swati Nagpal 12.9.1986 Subhash Chand Nagpal Darshna Nagpal 2888 68.9 AI(UR) (801,802,804,807,816,835,845,846,818,833,851,866)
RNS-18 09-BEDJ-2116 Kanchana Kumari 1.3.1977 Upendra Nr Singh Dropadi Devi 21672 57.5 AI(UR) (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-19 Preeti 30.8.1989 Shyam Dass Krishna 51508 50 HG(UR) (801,802,804,807,816,835,845,846,828,824,857,861)
RNS-20 09-BEDJ-2117 Sonam Yadav 22.9.1990 Suresh Yadav Meena Yadav 31999 54.33 HG(UR) (801,802,804,807,816,835,845,846,818,833,851,866)
RNS-21 09-BEDJ-2118 Kiran Bala 2.5.1973 Inder Chand Sharma Harbans Devi 19248 73.30 AI(UR) (801.802,804,807,816,835,845,846,818,833,851,866)
RNS-22 Randeep 9.1.1984 Sampat Singh Om Devi 30867 54.69 AI(UR) (801,802,804,807,816,835,845,846,822,826,859,855)
RNS-23 09-BEDJ-2119 Sunil Kumar 17.7.1986 Nakul Dev Neelam Devi 54031 48.916 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,828,824,861,857)
RNS-24 09-BEDJ-2120 Dharmendra Kumar 10.8.1987 Prem Pal Singh Laxmi Devi 24152 56.4 UR (801.802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-25 09-BEDJ-2121 Vinod Kumar 12.4.1985 Palu Ram Munee devi 25680 58.2 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,822,826,859,855)
RNS-26 09-BEDJ-2122 Nagendra Pal Singh 29.9.1985 Dhanpal Singh Sushila Devi 33744 53.5 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-27 09-BEDJ-2123 Rinki Kumari 1.1.1979 Hardya Narain Pandey Shakuntla Devi 32160 54 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-28 09-BEDJ-2124 Satish Kumar Singh 4.11.1984 Ram Kumar Singh Heeravati Devi 32962 54 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-29 09-BEDJ-2125 Mahendra Pratap 5.7.1985 Kesari Chandra Madhri Devi 39902 58.11 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-30 09-BEDJ-2126 Km Priyanka Verma 18.11.1987 Krishna Nand Verma Nirmala 32278 60 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-31 09-BEDJ-2127 Shailesh Kumar 7.5.1984 Ram Asare Prem Kumari 43913 51.1 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819.833,852,866)
RNS-32 09-BEDJ-2128 Ashok Kr Sonakar 15.10.1987 Pheku Ram Sonakar Lakshmi Devi 46051 50 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-33 09-BEDJ-2129 Gyanendra Singh 20.9.1989 Chandra Sen Gangwar Saraswati Devi 31791 51 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,826,830,859,863)
RNS-34 09-BEDJ-2130 Shanu Singh 15.7.1987 Chunnu Singh Maya Devi 37931 61 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,822,830,863,855)
RNS-35 09-BEDJ-2131 Narendra Kumar 16.7.1986 Janak Lal Prabhavati 36426 55 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,826,830,859,863)
RNS-36 09-BEDJ-2132 Upendra Kumar Pal 1.3.1982 Jhamman Singh Pal Promila Devi 34105 53 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819.833,852,866)
RNS-37 09-BEDJ-2133 Shiv Shankar 10.1.1988 Ram Pal Maurya Gyanvati 32063 47.5 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-38 09-BEDJ-2134 Km Pratibha Verma 18.9.1990 Krishna Nand Verma Nirmala Devi 51559 50.5 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,818,833,852,866)
RNS-39 09-BEDJ-2135 Km Anupama Pandey 7.7.1989 Param Nath Pandey Madhuri Pandey 14590 60 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-40 09-BEDJ-2136 Karunesh Chandra 25.7.1983 Jagdamba Prasad Vasundhara 22412 57.2 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,833,821,866,854)
RNS-41 09-BEDJ-2137 Avdhesh Kumar 21.5.1981 Ghaseete Lal Rooprani 39553 52 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-42 09-BEDJ-2138 Km Sneh Lata 5.3.1988 Chhange Lal Rooprani 45841 50.78 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,814,833,852,866)
RNS-43 09-BEDJ-2139 Km Divya Tripathi 20.7.1985 Ganesh Shankar Sudha Tripathi 54707 48 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-44 09-BEDJ-2140 Arti 7.7.1987 Dev Raj Pandey Mithlesh Pandey 34943 53.5 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-45 09-BEDJ-2141 Sarvesh Kumar 4.8.1981 Ram Priksh Ram Kalavati Devi 51804 49.8 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-46 09-BEDJ-2142 Reena Mishra 10.2.1974 Paras Nath Mishra Sharda Devi 48184 59.5 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-47 09-BEDJ-2143 Kanhaiya Lal 14.8.1980 Chhangur Prasad Dharama Devi 59699 70 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-48 09-BEDJ-2144 Vijay Kr Sonakar 14.8.1989 Nand Lal Sonakar Shuljhari Devi 59986 47 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,833,821,866,854)
RNS-49 09-BEDJ-2145 Km Neelam 2.5.1988 Mahangi Ram Malti Devi 62675 45 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,833,819,856,862)
RNS-50 09-BEDJ-2146 Vimlesh Kumar 2.5.1981 Shatrughan Nath Bindwathi Devi 20069 58 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,821,833,854,866)
RNS-51 09-BEDJ-2147 Nisha Devi 25.10.1979 Ram Bachan Choudhary Shruti Devi 64712 45 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-52 09-BEDJ-2148 Poonam Shankhdhar 10.8.1988 Lalu Dalal Munee devi 31529 54.5 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819.833,852,866)
RNS-53 09-BEDJ-2149 Tripti Sharma 29.5.1989 Hari Ram Sharma Shruti Sharma 20791 61 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,824,828,857,861)
RNS-54 09-BEDJ-2150 Shalini Singh 10.8.1990 Jitendra Pal Singh Veena Singh 52727 49.33 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,818,851,833,866)
RNS-55 09-BEDJ-2151 Ankit Shankhdhar 14.7.1987 Rajesh Kumar Sharma Kanti Devi 58765 47.7 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-56 09-BEDJ-2152 Salora Singh 7.4.1985 Rana Pratap Singh Suman Singh 56262 48.1 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,818,833,851,866)
RNS-57 09-BEDJ-2153 Km Soubhagyawati 12.12.1980 Heera Lal Yadav Chandravati Devi 35350 50.3 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-58 09-BEDJ-2154 Saresh Kumar 17.8.1984 Raj Kumar Neelam Devi 66058 45.11 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-59 09-BEDJ-2155 Gajendra Pal Singh 5.4.1988 Jagdish Prasad Munee devi 52781 49.25 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,818,833,851,866)
RNS-60 09-BEDJ-2156 Net Ram 6.5.1981 Gan Pat Narayanee Devi 58967 47.33 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-61 09-BEDJ-2157 Lalit Kumar 5.2.1990 Roop Singh Bool Devi 60115 47.03 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,826,830,859,863)
RNS-62 09-BEDJ-2158 Km Neelam Yadav 30.6.1987 Gaya Prasad Yadav Jathavati Yadav 10770 56.6 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-63 09-BEDJ-2159 Priyanka Kumari 4.11.1985 Dinesh Prasad Sita Devi 27512 55.6 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-64 09-BEDJ-2160 Km Archana Maurya 5.4.1982 Ashok Kumar Maurya Chanderkala Maurya 30452 54.8 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-65 09-BEDJ-2161 Km Babita Yadav 19.1.1988 Vasudev Yadav Jaravati yadav 30212 62.4 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-66 09-BEDJ-2162 Km Sarita Yadav 11.7.1984 Amar Nath Yadav Kamla Yadav 34112 53.7 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-67 09-BEDJ-2163 Km Shweta Singh 16.10.1985 Akhilesh Singh Pushpa Singh 34565 53.6 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-68 09-BEDJ-2164 Yadavendra Kumar 22.3.1988 Lakshmi Shankar Saroj Devi 39555 53.33 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-69 09-BEDJ-2165 Nikhil Kumar Singh 25.3.1987 Uma Shankar Singh Chandravati 38666 52.5 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,826,830,859,863)
RNS-70 09-BEDJ-2166 Km Sarita Devi 5.4.1986 Hari Nath Santra Devi 53436 46.8 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-71 09-BEDJ-2167 Ajit Kumar Yadav 9.1.1986 Mahendra Prasad Singh Shama Devi 57925 47.7 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819.833,852,866)
RNS-72 09-BEDJ-2168 Km Vidyatta Madavi 22.10.1989 Ram Prasad Urmila devi 33601 53.9 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-73 09-BEDJ-2169 Km Beena Maurya 1.1.1978 Ramji Maurya Prabhu Devi 56106 48.1 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-74 09-BEDJ-2170 Km Neelam Yadav 20.10.1985 Sher Bahadur Nirmala Yadav 24383 62 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,821,833,854,866)
RNS-75 09-BEDJ-2171 Kumud Singh 9.11.1980 Om Prakash Singh Geeta Singh 8671 62.2 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-76 09-BEDJ-2172 Anoop Kumar Yadav 13.4.1988 Barasatee Ran Lalati Devi 59151 47.3 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-77 09-BEDJ-2173 Rajendra Prasad 23.3.1975 Rambhajan Maurya Surjappi Devi 64037 45.8 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,818,833,851,866)
RNS-78 09-BEDJ-2174 Ravinder Kumar 30.9.1982 Sugriw Saroj Chanplmula 56285 48.1 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,851,866)
RNS-79 09-BEDJ-2175 Suresh Kumar 20.8.1988 Laxmi Shankar Gupta Leelavati 55999 48.2 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-80 09-BEDJ-2176 Vikas Kumar Singh 2.7.1988 Shyam Bahadur Singh Kusum Singh 65404 45.3 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-81 09-BEDJ-2177 Km Deepjyoti 5.7.1976 Santosh Kumar Yadav Premavati 64094 45.8 UR (801,802,804,807,816,835,845,846,819,852,823,856)
RNS-82 Usha Yadav 4.9.1982 Satish Kumar Shashi Yadav 61.17 HG (801,802,804,807,816,835,845,846,818,833,851,866)
RNS-83 09-BEDJ-2178 Km Usha 10.8.1985 Lal Bahadur Yadav Laali Devi 57.3 AI (801,802,804,807,816,835,845,846,833,821,866,854)
RNS-84 09-BEDJ-2179 Km Sunita 8,5.1983 Sudhai Ram Saroj Suman Devi 51.66 AI (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-85 09-BEDJ-2180 Usha Yadav 29.2.1972 Raj Narayana Yadav Kavita Devi 47.05 AI (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-86 Bandana 12.10.1973 Rudra Pratap Singh Gyatri Singh 60.54 AI (801,802,804,807,816,835,845,846,833,821,966,854)
RNS-87 Sunil Kumar 2.2.1989 Shivmurat Singh Yadav Leea Devi 51.2 AI (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-88 Ajit Kumar Yadav 30.9.1989 Shiv Chanda Yadav Manaraji Devi 51 AI (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-89 Jagrti Bai 7.3.1987 Ramjas Yadav Savatri Devi 54.2 AI (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-90 Km Gautam 1.1.1985 Agya Ram Choudhary Gyanmati 48.18 AI (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-91 Amresh 8.7.1986 Ram Kripal Phool Gena 52.67 AI (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-92 Adarsh Kumar 21.3.1989 Purusottam Maurya Amravati Devi 54.3 AI (801,802,804,807,816,835,845,846,826,830,859,863)
RNS-93 Vikash Kumar 1.6.1985 Devendra Prasad Jaiswal Gyanmati 48.33 AI (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-94 Ram Charitra Maurya 15.10.1987 Sukhi URF Ramu Vimla Devi 49.55 AI (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-95 Ashutosh 18.3.1989 Madan Mohan Verma Amravati Devi 52.8 AI (801,802,804,807,816,835,845,846,818,833,851,866)
RNS-96 Aradhana 25.12.1986 Sharinath Verma Bonsh Raji 50 AI (801,802,804,807,816,835,845,846,830,826,859,863)
RNS-97 Sanjay Verma 30.7.1987 Sant Ram Verma Shanti Devi 47.2 AI (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-98 Pooja Pandey 21.10.1990 Vijay Bhadur Pandey Heera Rani Pandey 55 AI (801,802,804,807,816,835,845,846,818.833,851,866)
RNS-99 Indraj 5.2.1987 Ram Singar Saraswati Devi 47.61 AI (801,802,804,807,816,835,845,846,819,833,852,866)
RNS-100 Rakha Ram 8.7.1988 Ram Bujharat Shamavati Devi 62.55 AI (801,802,804,807,816,835,845,846,826,830,859,863)